AYM, aksiyon yapan sendikacılara kesilen cezaları iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Eğitim-Sen’e bağlı sendika üyelerinin yaptıkları hareket gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının hak ihlali olduğuna karar verdi.

Eğitim Sen üyesi bir küme, 2017 yılı Şubat ve Mart aylarında Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanarak bir dizi aksiyon yaptı.

Gruptakiler, “Hukuksuz ihraçlara ve açığa almalara teslim olmayacağız, direneceğiz” pankartı açtı, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Toplamda 29’u bulan her aksiyonun sonunda sendikacılar polis merkezine götürüldü. Katıldıkları her hareket nedeniyle 227 TL idari para cezası verildi. Sendika üyeleri cezalara itiraz etse de itirazları mahkemeler tarafından reddedildi.  Bunun üzerine Eğitim Sen üyesi 22 sendikacı Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulundu.

Anayasa Mahkemesi, şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

  • Somut olayda müracaatçıların katıldığı bildiri dağıtımı, pankart açma, oturma aksiyonu, slogan atma ve basın açıklamalarının barışçıl formda sürdüğü, kolluk tarafından yapılan ikaz, akabinde müracaatçıların emniyete götürülerek yapılan kimlik tespiti sonrasında şovların olaysız sonlandığı görülmektedir.
  • Barışçıl biçimde gerçekleşen hareketlerde ikinci olarak kamu sisteminin hareketlerden ne ölçüde etkilendiği de kıymetli bir öge olup somut olayda kamu tertibinin bozulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Kamu tertibin bozulmadığı durumlarda ise bozulma tehlikesinin varlığının ikna edici ve kâfi münasebetlerle kamu otoritelerince ortaya konulması yaptırım uygulanması için mecburidir.
  • Mevcut durumda ortaya konulan münasebetlerin genel nitelikte olduğu ve somut olayda yaptırım konusu aksiyonlara mahsus olmadığı görülmektedir
  • Sonuç olarak kamu otoritelerinin kamu nizamının bozulduğu ya da bozulma tehlikesinin varlığını OHAL koşullarıyla ilişkili ve olgulara dayalı olarak ortaya koyamadıkları sonucuna varılmıştır.
  • Başvuruculara idari para cezası verilmesi formundaki müdahalenin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğinin

ilgili ve yeterli bir münasebet ile ortaya konulduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır.

HÜKÜM: ŞOV HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi şu kararı kurdu: ;

Toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ait savın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 34. hususunda garanti altına alınan toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Kararın bir örneğinin toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Aydın 1. Sulh Ceza Hâkimliğine ve Aydın Sulh Ceza Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.