Gelir vergisi kanunu kapsamında bazı kalemlerdeki tevkifat nispeti ile kurumlar vergisi kapsamında bazı kesinti oranlarında düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, gelir vergisi kanununun 42. maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla, bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 3 olarak uygulanan tevkifat oranı yüzde 5’e çıkarıldı.

Kararla, kurumlar vergisi kanununun 15. ve 30. maddesi kapsamında gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden yüzde 3 oranında yapılan kurumlar vergisi kesinti oranı da yüzde 5’e yükseltildi.

Karar, mart ayı başından itibaren yapılan ödemelerde uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)