OHAL bölgesinde GSM işletmecilerine bazı ayrıcalıklar tanınacak

Olağanüstü hal (OHAL) süresince OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine bazı imtiyazlar tanınacak.

Bölgede depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için tesis edilecek bir yeni mobil abonelikten ilk tesis özel iletişim vergisi ve mevcut mobil aboneliklerinden üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

OHAL kapsamında, elektronik haberleşme alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile OHAL süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde bu fatura bedelleri vergi usul kanunu kapsamında “tahsiline imkan kalmayan değersiz alacak” olarak kabul edilecek.

Sözkonusu abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında sıfır olarak dikkate alınacak.

GSM İŞLETMECİLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR

Kararname kapsamında, afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayan işletmeciler, telsiz cihaz ve sistemlerini, gerekli bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince GSM işletmecilerinin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulacak.

Bu tesisler için OHAL süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının OHAL süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilecek.

İşletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri, başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde derhal karşılanacak. Aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde tamamlanacak.

SU DENETİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Kararnameye göre ayrıca, OHAL ilan edilen illerde inşaat halindeki hidroelektrik santral tesislerinin deprem sebebiyle inşaat faaliyetlerine devam edilememesi durumunda, çalışılamayacak dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan iş programının DSİ’ye sunulması ve onaylanması durumunda, bu tesisler için alınması gereken su yapıları denetim masrafı alınmayacak. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir