Sosyal Adalet Liderliği Becerileri Geliştirilmiş Okullar

Okullarda sosyal adalet liderliği, okul ortamında adaleti, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etme uygulamasını ifade eder. Okullardaki sosyal adalet liderleri, sistemik eşitsizlikleri ele almak ve geçmişleri veya kimlikleri ne olursa olsun tüm öğrencilere değer veren ve onlara saygı duyan bir okul kültürü yaratmak için çalışır. Bu tanımı elbette sadece okul yöneticileri için değil her düzeyde liderler için söylüyoruz.

Sosyal adalet liderliği, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birçok biçimde olabilir:

1. Eşitliği teşvik eden ve marjinalleştirilmiş öğrenciler için eğitim sonuçlarındaki eşitsizlikleri azaltan politika ve uygulamaları savunmak.

2. Kapsayıcı, saygılı ve tüm öğrencileri destekleyen olumlu bir okul iklimini teşvik etmek.

3. Öğrencileri sosyal adalet girişimlerine dâhil etmek ve okullarında ve toplumlarında değişimin temsilcisi olmaları için onları güçlendirmek.

4. Sistemik eşitsizliklere katkıda bulunan önyargılı politikalara, uygulamalara ve tutumlara meydan okumak ve bunları bozmak.

5. Sosyal adalet konularını ele almak ve eğitimde eşitliği teşvik etmek için aileler ve topluluklarla ortaklıklar kurmak.

Bu beş maddeyi okulumuzda nasıl hayata geçirir ve etkilerini izler geliştiririz diye çalışma grupları oluşturarak başlayabilirsiniz.

Sosyal adalet liderliği, sistemik eşitsizliklerin derinlemesine anlaşılmasını ve daha adil ve hakkaniyetli bir okul topluluğu yaratma taahhüdünü gerektirir. Ayrıca öğrenciler, aileler ve diğer paydaşlarla etkili bir şekilde ilişki kurmak için iletişim, işbirliği ve kültürel yeterlilik becerileri gerektirir. Bu yüzyılın yeni yaşam biçiminin kadim değerlerle buluşmasını sağlamak için okullarımızda sosyal adalet liderliği becerilerini geliştirecek içerik ve uygulama planlarını çalışmaya ivedilikle başlamalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir