Yasin Müddeti’nin bilinmeyenleri: Yasin Mühleti nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?

Dua etmek islam alemi için en kıymetli ibadetlerden birisidir.

Kuran’ı Kerim’deki en faziletli müddetlerden birisi de Yasin’dir.

Müslüman âlemi için çok önemli bir yere sahip olan Yasin mühleti, Kuran’ın kalbi olarak nitelendirilir.

Yasin Müddeti’nin isminin nereden geldiği de merak edilmiştir.

Yasin mühleti ismini birinci ayetinde yer alan “Ya-Sin” harflerinden almıştır.

Yasin, Fatır Suresi’nden sonra ve Saffat Suresi’nden evvel gelir.

Yasin Mühleti nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?

Seksen üç ayetten oluşan Yasin Müddeti, Mekke periyodunda Mekke’de indirilmiştir.

Yasin Mühleti okumanın, dinlemenin fazileti hakkında peygamberimizin birçok hadisi vardır.

Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on sefer okumuş üzere sevap muharrir.”

(Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21)

Kuran-ı Kerim’in 23. cüzünde olup 36. müddetine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından epeyce hikmetlidir.

Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradı hasıl olur.

Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazından sonra okunursa daha etkili olur.

  • Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
  • Eceli gelen hasta mevt acısı duymaz.
  • Ölürken Cennet meleklerini görür.
  • İnsan korktuğundan emin olur. Garipler yardımcı bulur.
  • Aç olan, tok olur.
  • Yani ummadığı yerden rızık gelir.
  • Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
  • Bekarların evlenmesi kolay olur.
  • Elbisesi olmayan elbise bulur.
  • Gayb olan şey bulunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.